Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder med byggeelementer

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker ved, at byggeelementer vælter eller styrter ned. Ulykkerne sker især, når ansatte håndterer tunge byggeelementer manuelt. Der sker også ulykker, når byggeelementer er utilstrækkeligt afstivet og fastgjort, eller hvis man har oplagret byggeelementer ustabilt, så de kan vælte. Risikoen for ulykker forøges, hvis der opholder sig andre personer i nærheden, mens ansatte håndterer byggeelementerne.

Tag ikke chancer – det er professionelt at arbejde sikkert:

  • Brug tekniske hjælpemidler – også til håndtering af mindre byggeelementer.
  • Vær omhyggelig ved afstivning af byggeelementer fx ved elementbyggeri – følg brugsanvisningen for byggeelementer og afstivningsmateriel
  • I skal oplagre byggekomponenterne forsvarligt - følg brugsanvisningen for byggeelementer og opbevaringsmateriel
  • I skal afspærre området for uvedkommende, hvor I monterer, demonterer, løfter eller hejser byggeelementer.

Eksempler på dødsulykker ved arbejde med byggeelementer

Ulykke med nedfald af bjælke fra bygning

En tømrer arbejder med manuelt at oplægge en 8,5 m lang og 100 kg tung limtræsbjælke, på en 2,4 meter høj mur i et parcelhus under opførelse. Arbejdet udføres sammen med to andre tømrere. Arbejdet udføres ved brug af et stillads, hvor hans to kollegaer står. Bjælken løftes og skubbes ind på stilladset. Herfra lægger de tre i samarbejde bjælken over på muren. Bjælkens ene ende glider pludseligt ned fra muren. Bjælken falder ned og rammer tømreren i hovedet. Ulykken skete, fordi der ikke blev anvendt et teknisk hjælpemiddel til oplægningen, fx en kran, og fordi bjælken ikke blev sikret ved oplægningen.

Ulykke med væltet betonelement

En betonarbejder havde til opgave at udføre anhugning og montage af betonelementer. Han går forbi et stålstativ, hvori tre betonelementer står oplagret, mens det midterste af de tre elementer er ved at blive hejset op af en kran. Et af de øvrige betonelementerne bliver trykket og vælter ud af lagerstativet og rammer betonarbejderen. Dornen, der skal holde betonelementet, havde kun lidt fat i elementet pga. udbøjning af gavlrammen, fordi der var et unormalt stort slid heri. Elementoplagringen var placeret på vejarealet uden for byggepladsen. Området omkring jernstativet var ikke afspærret for adgang af personer. Lagerstativet var ikke vedligeholdt.