Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Risiko for ulykker

Forebyg alvorlige ulykker

Hvert år kommer 1100 ansatte ud for alvorlige ulykker på byggepladsen, og 10 ansatte kommer ud for en dødsulykke. Men mange af de alvorlige ulykker og dødsulykker kan forebygges ved at fokusere på nogle enkle råd og budskaber.

Få hjælp til at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker

Arbejdsulykker kan have forskellige konsekvenser. De kan i værste tilfælde ende med dødsfald, men de kan også føre til længerevarende sygefravær, permanent eller midlertidig tab af arbejdsevnen eller varige mén. Ulykker har ikke kun konsekvenser for den, de rammer, men ofte også for virksomheden, kollegerne og familien.

Risikoen for ulykker

Bygningsarbejdere har større risiko end andre faggrupper for at komme ud for en arbejdsulykke. Arbejdsulykker skyldes ofte ikke hændelige uheld, men snarere manglende planlægning.
 
Ulykker sker ikke altid der, hvor det er umiddelbart oplagt. Det vil sige der, hvor I er bevidste om, at de kan ske, og hvor I derfor passer på. Det kan fx være fare for nedstyrtning eller ulykkesfaren ved brug af en maskine. Arbejdsulykker kan også ske der, hvor jeres opmærksomhed er rettet mod noget andet, fordi det ikke er oplagt, at der kan ske ulykker, fx fald på et glat gulv. På byggepladser er tidspres og manglende fremkommelighed ofte også årsag til mange arbejdsmiljøproblemer.  

Vær forbyggende

Når ulykken er sket, er der ofte fokus på, hvorfor det skete, fx at teknikken ikke virkede, eller at nogen gjorde noget forkert. Det er også fint i forhold til at bruge denne viden til at forebygge lignende ulykker. Men fokus bør dog i højere grad ligge på forebyggelsen dvs. inden arbejdsulykken sker. 
 
I kan forebygge mange ulykker ved at holde orden, have de tekniske forhold i orden og have en hensigtsmæssig adfærd som fx at undgå
hastværk. Ulykkerne kan handle om fald og snublen, sammenstyrtninger, nedstyrtninger, forkert håndtering af håndværktøj og maskiner mm. Det handler også om at have en god planlægning og gode procedurer samt at sørge for god instruktion og vedligeholdelse af værktøj og maskiner. Derudover skal I have en god arbejdsmiljøorganisation. Læs mere om de typiske problemer, og hvad I gør ved dem i vores arbejdsmiljøvejvisere.

 

Læs mere

De vigtigste informationsmaterialer om ulykker inden for:

Anlægsarbejde
Opførelse og nedrivning af byggeri
Færdiggørelse af byggeri 

Andre materialer

BFA Bygge & Anlæg