Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Psykisk arbejdsmiljø i Bygge- og anlægsbranchen

Der er store fordele ved at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker nemlig både den enkelte og samarbejdet i virksomheden og kan gøre det vanskeligt at forebygge andre arbejdsmiljøproblemer. Her kan I læse, hvordan I kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og i højre spalte finder I links til de vigtigste regler og informationsmaterialer.  

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver bl.a. færre sygedage, højere produktivitet, færre fejl, større arbejdsglæde og længere ansættelser. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan give stress, udbrændthed, hjertebanken, hovedpine, søvnproblemer og tristhed. Derfor er der god fornuft i at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.  

Tidspres og arbejdsmængden giver problemer

Problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan skyldes stor arbejdsmængde, tidspres og tempoarbejde, fx hvis I har akkordarbejde og aften/weekendarbejde. Tidspres kan også føre til ulykker, fordi I ikke bruger tid på at rydde op, og hvis I fx ikke anvender nødvendige tekniske hjælpemidler, når I skal løfte og transportere tunge byggematerialer. Tidspres skyldes ofte urealistiske tidsplaner og dårlig planlægning, som I skal tale om på bygherrens sikkerhedsmøder med henblik på beslutninger, der kan ændre dette.

Ringe indflydelse på arbejdet, modstridende krav og manglende støtte fra ledelsen kan også give problemer. Mobning, uløste konflikter mellem forskellige faggrupper eller mellem ledelsen og de ansatte samt klager og pres fra kunder kan også give et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kan også være, at der opstår traumatiske hændelser i forbindelse med nærved-
ulykker og ulykker, som I ikke får talt igennem på arbejdspladsen. 

 

Læs mere

De vigtigste informationsmaterialer om psykisk arbejdsmiljø inden for:

Anlægsarbejde
Opførelse og nedrivning af byggeri
Færdiggørelse af byggeri

Andre materialer

Arbejdsbetinget stress
BFA Bygge & Anlæg