Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Installationsarbejder foretages når bedst mulige pladsforholdInstallationsarbejde på trange steder kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for de udførende. Selv små byrder kan virke belastende på kroppen, når de skal håndteres på trang plads. Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, og i projektet i øvrigt, at sådanne arbejder udføres på det tidspunkt, hvor pladsforholdene er bedst mulige.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.
  • Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.