Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Mulighed for fritlagte rumRenoveringsarbejder i eksisterende krybekældre og ingeniørgange er ofte forbundet med store fysiske og psykiske belastninger for de udførende, hvis frihøjde i sådanne rum er under 190 cm. Det skal indgå i overvejelserne om projektet generelt og i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at sådanne rum så vidt muligt skal fritlægges i forbindelse med arbejdets udførelse.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.