Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hensigtsmæssig tidsfølge ved færdiggørelsesarbejderFærdiggørelsesarbejder ved ombygning er tit mandskabstunge, fordi så godt som alle entreprenører udfører arbejde samtidig i de afsluttende faser. Det kræver derfor en nøje planlægning af, hvornår de enkelte arbejder kan/skal udføres, så entreprenørerne får tid og rum til arbejdets udførelse. Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.