Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdet bør ikke foregå over hovedhøjde ved efterisolering af facaderHvis projektet foreskriver eller forudsætter bestemte isoleringsprodukter, skal der vælges produkter, der afgiver mindst muligt støv og fibre. Kan arbejdet ikke udføres uden støvudvikling, skal der i projektet afsættes tid til, at isoleringsarbejdet kan foretages, når der ikke foregår andet arbejde, eller at arbejdsstedet afskærmes, så spredning af støv og fibre undgås.

Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at isoleringsentreprisen får mulighed for at bestille isoleringsmaterialet i færdigt tildannede mål, så tildanning af isoleringsmaterialer på byggepladsen undgås.

Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen og arbejdsopgavernes indbyrdes placering heri, at isoleringsarbejde over hovedhøjde så vidt muligt skal undgås.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 344 af 9. juni 1988 om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre.
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.