Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kortlægning af grundens arealer

Før projekteringen påbegyndes, gennemgås ejendommen og arealer omkring ejendommen som veje og naboskel. Ved gennemgangen kortlægges el-kabler, sanitære installationer, forureninger, giftdepoter og andet, som kan have betydning for de udførendes sikkerhed og sundhed.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.
  • At-meddelelse nr. 4.04.16 af maj 1990 om arbejde i jord, forurenet med sundhedsskadelige kemikalier.
  • Stærkstrømsbekendtgørelsen. Elektricitetsrådet 1993-94.