Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker

Forekomster i væsentligt omfang af sundhedsskadelige efterladenskaber efter dyr eller mennesker i kælderen kortlægges. Der kan fx være tale om efterladenskaber fra rotter eller kanyler fra narkomaner.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser med senere ændringer.