Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer

Tidligere overfladebehandling af fundamenter og vægge kortlægges, hvis overfladerne skal afrenses eller klargøres, og disse indeholder sundhedsskadelige stoffer, fx bly, asbest og stenkulstjærebaseret asfalt.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
  • Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv.
  • At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer, februar 2003.