Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bærende konstruktioners stabilitet

Ved indgreb i den eksisterende konstruktion skal man være opmærksom på, at konstruktionens bæreevne og stabilitet kan blive ændret. Ejendommen gennemgås for at fastlægge omfanget af en eventuel nedbrydning, og de tilbageblevne dele af bygværket gennemgås ligeledes for at konstatere og eventuelt beregne, om konstruktionen har den nødvendige bærerevne og stabilitet.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.