Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Oplysning af forekomsten af indskudslerI gamle etageejendomme er der i mange tilfælde indskudsler i etageadskillelserne. Ved nedbrydning eller renovering af etageadskillelsen vil det medføre betydelige støvgener for nedbryderne. Der bør derfor foreskrives metoder til effektiv bekæmpelse af støv.

Det anbefales at forebygge støvudviklingen ved fx at installere centralsug ved nedbrydning af etageadskillelser. Centralsug kan også med fordel bruges ved fjernelse af puds.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.