Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hensyn til trange arbejdsforholdInstallationsarbejde på trange steder kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for de udførende. Selv små byrder kan virke belastende på kroppen, når de skal håndteres på trang plads. Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, og i projektet i øvrigt, at sådanne arbejder udføres på det tidspunkt, hvor pladsforholdene er bedst mulige.

Der tages i projektet hensyn til, at VVS- og el-installationsarbejde skal udføres så støv- og støjsvagt som muligt. Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at eventuelt støvende og støjende arbejde, fx rillefræsning, ikke må medføre belastninger for udførende af andre arbejdsopgaver.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. 
  • Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.
  • Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.
  • Bekendtgørelse nr. 801 af 4. oktober 1993 om støjgrænser på arbejdspladsen.