Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Mulighed for brug af løftegrej til transport og montage



Er der tale om store, tunge eller uhåndterlige vinduespartier, planlægges stilladset dimensioneret, så tekniske hjælpemidler, fx kran, kan løfte de enkelte vinduer helt ind i vindueshullet, så de blot skal skubbes på plads.

Porte og yderdøre er også tunge elementer, der normalt ikke må håndteres manuelt. Den projekterende skal derfor vurdere behovet for brug af kran og andre tekniske hjælpemidler ved montagen. Projektet skal tage højde for, at disse tekniske hjælpemidler kan komme frem til og kan bruges på transport- og indbygningssteder.

Det kan anbefales at inddrage leverandørbrugsanvisninger fra vinduesfabrikanterne ved vurderingen.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.
  • Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.
  • At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub, september 2005
  • Branchevejledning om gode tekniske hjælpemidler til bygge og anlæg, BAR Bygge og Anlæg.