Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Oplysning om dyreefterladenskaberProjektet skal indeholde oplysninger om forekomster af sundhedsskadelige efterladenskaber i særligt omfang på loftet, fx fra dyr, isoleringsgranulat mv. Disse oplysninger er dog ikke et lovkrav, hvis den projekterende har påtaget sig bygherrens planforpligtelse.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser med senere ændringer.