Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

TagstilladsVed arbejde på tage skal der foretages effektiv sikring mod nedstyrtning. Det kan fx gøres ved at opstille stillads eller ved at benytte andre former for tekniske hjælpemidler.

Den projekterende skal være opmærksom på, at der skal bruges tekniske hjælpemidler til sikring mod nedstyrtning ved tagarbejde, ligesom oplysninger om tagets hældning og højde over terræn er vigtige af hensyn til de udførendes mulighed for at planlægge arbejdet forsvarligt.

Der skal i projektet tages hensyn til, at tagstilladser ikke må bruges til oplagring af materialer, medmindre de er specielt indrettet til denne ekstra belastning.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer (670 af 7. august 1995, ændring (stilladsregler)).
  • At-vejledning A.2.1 om nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv., november 2005.
  • At-meddelelse nr. 2.14.1 om opstilling og brug af stilladser - generelle krav, september 1998.
  • Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser, BAR Bygge og Anlæg.
  • Branchevejledning om standardblade for stilladser, BAR Bygge og Anlæg.