Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Støv- og støjsvage nedbrydningsmetoderNedbrydningsarbejde af murværk mv. planlægges foretaget så tidligt som muligt ved ombygningens start. Hvis det ikke er muligt, planlægges nedbrydning sammen med færdiggørelsesarbejder, så det kan udføres så støv- og støjsvagt som muligt. For at nedbringe støvbelastningen anbefales det at foreskrive punktudsugning ved skæring og andre nedbrydningsprocesser, hvor det er muligt.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 801 af 4. oktober 1993 om støjgrænser på arbejdspladsen.