Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rummets højde/bredde

Renoveringsarbejder i eksisterende krybekældre og ingeniørgange er ofte forbundet med store fysiske og psykiske belastninger for de udførende, hvis frihøjden i sådanne rum er under 190 cm. Det skal indgå i overvejelserne om projektet generelt og i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at sådanne rum så vidt muligt skal fritlægges i forbindelse med arbejdets udførelse.

Det skal oplyses i projektet, hvis krybekældre eller ingeniørkanaler med lav frihøjde ikke kan fritlægges, eller hvis det ikke er muligt at skabe acceptable pladsforhold til arbejdet på andre måder. Det er dog ikke et lovkrav, hvis den projekterende har påtaget sig bygherrens planforpligtelse. Der skal i projektet tages hensyn til de ekstra belastninger ved arbejdet, som de udførende udsættes for.

Læs også: