Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Evakuerings- og beredskabsplan

Der skal i projektet være taget stilling til behovet for særskilte evakuerings- og beredskabsplaner for arbejde i krybekældre. Hvis der vurderes at være behov herfor, bør det oplyses i projektet. Eventuel evakuerings- og beredskabsplan udarbejdes i samarbejde med det lokale redningsselskab.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.