Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdets omfangDet skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at den daglige arbejdstid for enkeltpersoner vil være begrænset afhængig af forholdene i det rum, der skal arbejdes i. Den samlede daglige arbejdstid for enkeltpersoner vil være afhængig af flere faktorer ud over de konkrete pladsforhold. Uhygiejniske forhold, stærk varme, forekomst af affald og levende dyr (fx rotter), ujævn belægning, adgangsforhold og lugtgener indgår i vurderingen af længden af den enkeltes acceptable arbejdsperiode. Der kan i visse situationer være tale om at foretage en grundig rengøring af krybekælderen, inden det egentlige arbejde påbegyndes. Der kan desuden være særligt behov for mekanisk ventilation ved arbejdets udførelse.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
  • Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.
  • Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser med senere ændringer.