Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hensigtsmæssige indvendige adgangs- og transportvejeDen projekterende skal i sit projekt tage højde for, at der er hensigtsmæssigt løfte- og transportgrej til at transportere tunge og uhåndterlige materialer, herunder præfabrikerede emner, til montagestederne. Manuel håndtering af tunge konstruktionsdele er ikke acceptabelt og skal søges nedbragt til et absolut minimum. Desuden skal den projekterende i sit materialevalg tage hensyn til vægt, form og håndterlighed og vurdere, hvordan materialerne kan oplagres uden at være til gene for produktionen. Hvis det på grund af den konkrete renoveringsopgaves særlige forhold ikke er muligt at bruge tekniske hjælpemidler til transport og montage af tunge eller uhåndterlige materialer, skal der gøres særskilt opmærksom herpå i projektet. Det er dog ikke et lovkrav, hvis den projekterende har påtaget sig bygherrens planforpligtelse.

Det anbefales, at transport af fx el-tavler, radiatorer, varmtvandsbeholdere, gipspladestakke og præfabrikerede vinduespartier til montagestedet tidsmæssigt koordineres med opsætning af vægge/lukningen af bygning, så det er muligt at bruge kran eller andet løfte- og transportgrej til transporten.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.
  • Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.
  • At-meddelelse nr. 2.04.4 om anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads, september 1999.