Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Skånsom nedtagning/oplagring inden deponeringDer skal i projektet oplyses om forekomster af asbestholdige facadeplader, tagplader mv., hvis der skal ske nedbrydning af disse materialer. Det er dog ikke et lovkrav, hvis den projekterende har påtaget sig bygherrens planforpligtelse.

Asbestholdigt affald skal deponeres efter kommunens anvisninger på en kontrolleret modtagestation.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest.
  • At-vejledning C.2.2 om asbest, juli 2005.