Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Substitutionsovervejelser om produkter og metoderFacader kan afrenses efter forskellige metoder, hvoraf nogle indebærer brug af sundhedsskadelige kemiske produkter. Hvis der i projektet foreskrives anvendt særlige kemiske produkter, skal der vælges det mindst mulige sundhedsskadelige produkt. Det skal endvidere indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at der ikke samtidig må foregå andet arbejde i nærheden af denne proces.

Hvis der i projektet foreskrives særlige arbejdsmetoder, vælges den metode, som gør, at de udførende får mindst mulig kontakt med sundhedsskadelige stoffer og materialer.

Læs også:
  • Bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. 
  • Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
  • Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter.
  • At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer, februar 2003.