Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tjekliste til renovering og byfornyelse

Tekst til Projektering af renovering og byfornyelse

Registrering af eksisterende bygning - forundersøgelse

  Afsnit i beskrivelse   Inddraget
af(initialer)
KS
(initialer) 
KS Dato 

Tilstandsvurdering af ejendom

 

 

 

 

Bærende konstruktioners stabilitet
Fundamenter og kældre:
- Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker
- Fundamenters og jordbunds bæreevne
- Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer
- Loftshøjde i kælderrum
- Råd og svamp
Ydervægge:
- Skjulte installationer
- Asbestholdige materialer
- Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer
- Risiko for nedstyrtning af gesimser mv.
- Råd og svamp
Vinduer og udvendigt træværk:
- Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer
- Råd og svamp
Tage:
- Stenkulstjære i behandlet træ
- Asbestholdige materialer
- Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker
- Råd og svamp
- Bæreevne og stabilitet
Installationer:
- Asbestholdig isolering
- Krybekældre og trange rum
Indvendige bygningsdele:
- Asbestholdige materialer
- Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer
- Råd og svamp
Omfang af eventuel brandskade

Kortlægning af grundens arealer

Forureninger af grunden
Giftdepoter på grunden
Gamle installationer på grunden
Strømførende installationer på grunden
Andre forsyningsinstallationer på grunden

Nedbrydning og statik

 

Afsnit i beskrivelse

Inddraget
af(initialer)

KS
(initialer)

KS
Dato

Oplysning om sundhedsskadelige/ uhygiejniske efterladenskaber fra dyr og mennesker
Oplysning om statikken i dårlige bygningsdele
Oplysning om forekomsten af indskudsler
Oplysning om forekomsten og omfanget af indvendig asbest
Oplysning om forekomsten og omfanget af udvendig asbest
Nedbrydningens tidsmæssige placering i forhold til genopbygningsopgaver 
Statikken beregnet og angivet i den tilbageblivende del af bygningen

Tidsplan

Der er taget hensyn til/afsat tid til:

Afsnit i beskrivelse

Inddraget
af(initialer)

KS
(initialer)

KS
Dato

Asbestsanering
Nedbrydning bør ikke foregå samtidig med andre arbejdsopgaver
Krybekældre/ingeniørgange:
- Mulighed for fritlagte rum
- Tidsbegrænset arbejde i lukkede rum
Afrensning af facader bør ikke foregå samtidig med:
- Højtryksspuling
- Sandblæsning
- Laserafrensning
- Brug af skrappe kemiske afrensningsmetoder
Arbejdet bør ikke foregå over hovedhøjde ved efterisolering af facader
Arbejdet bør ikke foregå over hovedhøjde ved efterisolering af tag
Tidsbegrænsning af arbejde i trange rum ved isolering af tagrum
Hensigtsmæssig tidsfølge ved færdiggørelsesarbejder
Slibning af gulve bør ikke foregå samtidig med andre arbejdsopgaver
VVS- og el-installationer:
- Støvende arbejde ikke samtidig med andre arbejdsopgaver
- Installationsarbejder foretages når der er bedst mulige pladsforhold
Vinterinddækning af åbninger i mur mv.
Hensyn til beboere i ejendommen og/eller virksomheder i drift


Genopbygning

Personløftere

Afsnit i beskrivelse

Inddraget
af(initialer)

KS
(initialer)

KS
Dato

Oplysning om personløftertype, hvis personløfter forudsættes anvendt
Bygningens (facadens) bæreevne i forhold til personløfterens evt. befæstigelser

Kælder

Oplysning om eksisterende krybekældre/ingeniørgange:
- Rummets højde/bredde
- Adgangsforhold
- Arbejdets omfang
- Behov for vagtmand
- Evakuerings- og beredskabsplan
Oplysning om særlig ventilation, hvis der er behov herfor
Afsat plads til teknisk transport
Statik
Understøbning:
- Mulighed for gode arbejdsstillinger
- Mulighed for tekniske hjælpemidler

Facader

Oplysning om skjulte installationer
Opmærksom på skjulte installationer
Tidsplanen tager hensyn til støvende og støjende arbejde
Afrensning af facader:
- Substitutionsovervejelser om produkter og metoder
- Hensyn til bevaringsværdige dele
- Skånsom metode ved asbestholdige overflader
Altaner, sålbænke, murkroner:
- Substitutionsovervejelser om grunder
- Substitutionsovervejelser om toplag
Efterisolering:
- Mindst muligt støvende produkt
- Ikke arbejde over hovedhøjde
Maling udvendigt:
- Afrensning af overflader uden at genere andre arbejdsopgaver
- Substitutionsovervejelser om malingsprodukter
Sandblæsning:
- Uden at genere andre arbejdsopgaver
- Mulighed for hensigtsmæssige arbejdsstillinger

Vinduer, porte og yderdøre

Renovering af gamle vinduer mv.:
- Oplysning om sundhedsskadelige eksisterende malingsrester
- Uden at genere andre arbejdsopgaver
- Substitutionsovervejelser om afrensningsmetode
Udskiftning af vinduer mv.:
- Hensyn til mulighederne for fremtidig pudsning og vedligehold
- Gode adgangsforhold til indbygningssted
- Mulighed for brug af løftegrej til transport og montage
- Mulighed for færdigbehandlede komponenter

Tag

Asbestholdig tagbeklædning:
- Skånsom afrensning
- Skånsom nedtagning/oplagring inden deponering
Tagstillads
Trykimprægneret træ
Udskiftning af tag:
- Oplysning om bæredygtigt underlag
- Oplysning om dyreefterladenskaber
- Behov for midlertidig afstivning
- Mulighed for løftegrej til spær, plader mv.
Isolering:
- Mindst muligt støvende produkt
- Isolering foretages inden taget lukkes

Færdiggørelsesarbejder

Hensigtsmæssig tidsmæssig placering af de enkelte arbejdsopgaver
Nedbrydning samtidig med genopbygning:
- Støv- og støjsvage nedbrydningsmetoder
Hensigtsmæssige indvendige adgangs- og transportveje
Flugtveje, beredskab mv.:
- Særligt behov for brandslukningsudstyr
- Særligt behov for flugtveje
Gulve:
- Mulighed for brug af færdigbehandlede nye materialer
- Substitutionsovervejelser om malinger, lakker, gulvlime mv.
- Slibning foretages uden at genere andre arbejdsopgaver
Maling indvendigt:
- Substitutionsovervejelser om malinger, fugemidler, klæbere
Tørmørtel/betonprodukter:
- Hensigtsmæssig blandeplads
- Mulighed for lukket system
- Mulighed for mekanisk ventilation
Vinterinddækning:
- Inddækning af åbninger i mur mv. i vinterhalvåret
VVS- og el installationer:
- Mulighed for brug af løftegrej til transport og evt. montage
- Hensyn til trange arbejdsforhold