Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Lejet arbejdskraft

Arbejdsgivere, der lejer arbejdskraft, påtager sig også det fulde arbejdsgiveransvar efter arbejdsmiljøloven i lejeperioden. Lejet arbejdskraft er underlagt de samme arbejdsmiljøregler som andre ansatte. Det vil sige, at I som arbejdsgivere er ansvarlige for deres arbejdsmiljø, og at I har forskellige forpligtelser overfor udlejeren af arbejdskraften. Her kan I læse mere om disse regler og forpligtelser.  

Arbejdsmiljøet er jeres ansvar

Som arbejdsgiver er det jeres ansvar at
  • planlægge og tilrettelægge arbejdet, så alle ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt ansvarligt, og lave en arbejdspladsvurdering.  
  • alle ansatte får oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Husk at gentage oplæring og instruktion, når det er nødvendigt fx ved nyt udstyr eller nye arbejdsrutiner
  • føre kontrol med arbejdsmiljøet. Husk at vejlede i forhold til ulykkes- og sygdomsfarer, der har betydning for arbejdets udførelse.

Det afgørende for, om I bliver betragtet som arbejdsgivere i forhold til den indlejede arbejdskraft er, om I faktisk har påtaget jer planlægningen, tilrettelæggelsen, tilsynet og instruktionen mv. af arbejdskraften.

Det er uden betydning for fastsættelsen af arbejdsgiveransvaret, om I har indgået kontrakt med den anden arbejdsgiver, eller om der afregnes med timebetaling, entreprisesum e.l. Spørgsmålet om, hvem der bærer ansvaret for det arbejdsresultat, som den indlejede arbejdskraft præsterer, er heller ikke i sig selv afgørende for, hvem der anses som ansvarlig arbejdsgiver.

Forpligtelser overfor udlejeren af arbejdskraft

Udover at overholde arbejdsmiljøloven har I også nogle forpligtelser overfor udlejeren af arbejdskraften. I skal sørge for at
  • fortælle udlejeren om hvilket niveau, der fagligt kræves for at udføre arbejdet hos jer. Det gælder især, hvis det kræver særlige kvalifikationer
  • oplyse udlejer om, at han skal indhente helbredsattester, hvis det kræves
  • fortælle udlejeren om arbejdets særlige art, fx særlige faremomenter. 
Udlejeren af arbejdskraft har pligt til at give oplysningerne videre til de personer, der skal arbejde på jeres arbejdsplads.