Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kemi og støv i Bygge- og anlægsbranchen

Kemiske stoffer og støv kan give problemer med sundhed og sikkerhed fx ved indånding og optagelse gennem huden. Det kan skade jeres evne til at få sunde børn, give kræft, skade nervesystemet eller give allergi. Til højre finder I link til de vigtigste regler og informationsmaterialer om støv og kemi i bygge- og anlægsbranchen. 

Kemikalier og støv kræver forberedelse

Kemikalier og støv kan være farlige for jeres sundhed, hvis I ikke tager de rigtige forholdsregler. Skaderne viser sig ofte først efter mange år, og derfor er det vigtigt, at I forebygger skaderne allerede nu. Hvis I borer i beton, kan der komme store mængder kvartsstøv, der er skadeligt for lungerne. Og arbejder I med isocyanater til opskumning af rør, kan det give eksem og astma. Desuden udvikles der hele tiden nye kemiske produkter, som I ikke nødvendigvis kan bruge på samme måde som ældre produkter.

I skal derfor kende de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og bl.a. udskifte farlige kemikalier med mindre farlige. I skal også læse og følge leverandørbrugsanvisningerne på kemikalier og produkter og lave arbejdspladsbrugsanvisninger. I skal imødegå støv og dampe mv. ved kilden, ved fx at bruge udsugning på maskiner. Derudover skal I bruge procesudsugning, og hvis der stadig er fare, også åndedrætsværn (maske).

Alt efter hvilket arbejdsområde, I arbejder inden for, er der forskellige kemikalier og forskellige typer af støv. Arbejder I med isolering og installation, kan I fx have brug for at sætte fokus på sikkerheden ved brug af organiske opløsningsmidler, isocyanater samt svejse- og skærerøg. Arbejder I med murer-, snedker-, og tømrerarbejde, kan I have brug for at sætter jer ind i, hvordan I beskytter jer mod træstøv, mineraluld, kvartsstøv, cement mv.

Arbejde med asbest

Asbest blev anvendt i byggeriet frem til slutningen af 1980'erne og findes derfor mange steder. For mange faggrupper er det vigtigt at vide, hvordan man arbejder sikkert med asbest. Mange produkter indeholder asbest og er derfor kræftfremkaldende. Det er fx loft- og vægbeklædning, rørisolering, fliseklæber og udvendig facade- og tagbeklædning.

Find gode råd i temaet om asbest

Har I styr på REACH?

REACH er den nye kemikalieforordning fra EU, som er med til at sikre, at arbejdet med kemikalier bliver sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Med REACH kan I have fået nye forpligtelser i forhold til registrering mm. af kemikalier, og derfor er det vigtigt, at I sætter jer ind i de nye regler og får et overblik over jeres eventuelle forpligtelser.

Se temaet REACH 

 

Læs mere

De vigtigste informationsmaterialer inden for kemi og støv inden for:

Opførelse og nedrivning af byggeri
Færdiggørelse af byggeri 

Andre materialer

BFA Bygge & Anlæg