Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ergonomisk arbejdsmiljø

Skader på muskler og skelet kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden, og mange bygningsarbejdere forlader branchen i en tidlig alder på grund af slidskader. Men I kan undgå skader ved at bruge de rigtige hjælpemidler, have gode arbejdsstillinger og holde pause til restituering. I højre side finder I de vigtigste regler og informationsmaterialer.  

Ergonomisk arbejdsmiljø handler om tunge løft, træk og skub af vogne med tunge materialer, om ensidigt belastende arbejde samt om vibrationer i krop, hænder og arme. Det handler også om belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, hårdt fysisk arbejde og afkøling af kroppen pga. klimapåvirkninger. I skal også tænke på ergonomi, hvis I bærer materialer og maskiner, sætter stilladser op, løfter af gipsplader, skubber trillebører, lægger gulv m.m. 

Alt sammen bevægelser der kan føre til skader på kroppen, hvis I udfører dem forkert, for ofte, for længe eller med vibrationer. Det kan bl.a. give diskusprolaps, kredsløbsskader samt muskel- og senelidelser i ryg, nakke, skuldre, arme og ben. Det kan også føre til træthed, hævelse og stivhed i led og nedsat opmærksomhed. Derved opstår der risiko for ulykker. Smerterne kommer ofte af pludselige bevægelser, nedslidning eller efter længere tids arbejde.
 
Nedslidning er et udbredt arbejdsmiljøproblem i bygge- og anlægsbranchen. For den enkelte kan smerter i kroppen i første omgang betyde, at man ikke kan passe sit arbejde. Senere kan det føre til varige mén, invaliditet og tab af arbejdsevne. For virksomheden kan skader koste meget i form af sygedagpenge, nye medarbejdere og lavere produktivitet.   

Undgå smerter og skader

I kan gøre meget for at undgå smerter og skader ved at have et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Det handler bl.a. om, at I kan planlægge og instruere grundigt, bruge hjælpemidler, sikre pladsforhold og sørge for, at transportvejene er fremkommelige. I skal også variere jeres arbejdsopgaver og holde de pauser, der skal til for at restituere. I skal også tænke på ergonomi, hvis I bærer materialer og maskiner, sætter stilladser op, løfter af gipsplader, skubber trillebører, lægger gulv m.m. Tunge løft, bæring, dårlig arbejdsstillinger mv. skal derfor indgå i jeres arbejdspladsvurdering

Pas på kulde

Vejret kan påvirke jeres helbred. Afkøling af kroppen - eller dele af den - kan give ledskader i fx ryggen. Kulde i led og muskler øger desuden risikoen for arbejdsulykker, da de ved afkøling bliver stive, og da kroppens reaktionsevne ved afkøling er nedsat.
 
I kan træffe forskellige foranstaltninger for at sikre jer mod vejrliget. I kan fx lukke facadeåbninger eller sørge for inddækning helt eller delvist med plastpresenning, net eller klimask
ærm. En totalinddækning kan være en god ide, som kan sikre gode ergonomiske forhold og en kontinuerlig byggeproces. I kan vælge den foranstaltning, der efter jeres vurdering er teknisk mulig, rimelig og egnet. Men foranstaltningerne skal være af teknisk karakter. Personlige værnemidler er den sidste løsning.

 

Læs mere

De vigtigste informationsmaterialer om ergonomi inden for

Andre materialer

BFA Bygge & Anlæg