Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sådan udarbejder koordinatoren Plan for sikkerhed og sundhed, PSS

Når koordinatoren i projekteringsfasen udarbejder Plan for sikkerhed og sundhed, PSS, skal han sikre sig at:

  1. eksisterende installationer i jorden bliver identificeret og at man i nødvendigt omfang sikrer sig, at de tydeligt bliver afmærket, inden arbejdet med fx gravning begynder.
  2. særlige risici på byggearealet bliver identificeret, vurderet og imødegået, inden arbejdet med fx forurenet jord begynder.
  3. nødvendige tekniske installationer bliver etableret og fremført rettidigt til brugsstederne, og at man fastlægger retningslinjer for kontrol og vedligeholdelse.
  4. man tager stilling til, hvor de beskæftigede på byggepladsen kan gå eller køre på denne og tage hensyn til, at det altid skal kunne ske forsvarligt og med den nødvendige belysning.
  5. man bruger egnede tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang.
  6. man afsætter og oplagret materialer på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag.
  7. man sørger for, at områder, hvor man skal udføre arbejde med særlige risici, ikke samtidigt er arbejds- eller færdselsområde for andre. Det gælder fx støvende eller støjende arbejdsprocesser.
  8. man udarbejder procedurer for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger, særlige risici mv.
  9. man sørger for, at beredskabs-, evakuerings-, og øvelsesplaner bliver koordineret i forhold til hinanden.