Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Indholdet i plan for sikkerhed og sundhed, PSS

Planen for sikkerhed og sundhed skal indeholde:

 1. en organisationsplan,
 2. en byggepladstegning,
 3. en tidsplan, bl.a. med angivelse af perioder med ”særligt farligt arbejde”
 4. en plan for færdselsområder,
 5. en angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte,
 6. en plan for de fælles sikkerhedsforanstaltninger på fællesområderne.
 7. en plan for afgrænsning af de områder, hvor arbejdet giver særlige risici (link)
 8. en procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici mv.
 9. en plan for hvem, der står for en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
 10. specifikke foranstaltninger om særligt farligt arbejde.

Skriv klart, hvem der er ansvarlige for sikkerhedsforanstaltningerne

Bygherrens aftaler med arbejdsgiverne om ansvar for sikkerhedsforanstaltninger på fællesområderne skal stå klart og tydeligt i PSS, især i forbindelse med pkt. 1 og pkt. 6 ovenfor. Det bør derfor stå tydeligt, hvilket CVR-nr. der er ansvarlig for den enkelte sikkerhedsforanstaltning. Vi anbefaler, at man også skriver produktionsenhed og/eller afdeling. 

Skriv om foranstaltninger ved særligt farligt arbejde

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), skal også indeholde specifikke foranstaltninger om særligt farligt arbejde. Se liste over særligt farligt arbejde. Små og mellemstore byggepladser skal kun have en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når der skal udføres særligt farligt arbejde.

Om byggepladstegningen

Byggepladstegningen skal vise, hvor der er 
 1. adgangs-, transport- og flugtveje,
 2. kran, hejs og stilladser,
 3. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,
 4. afsat plads til velfærdsforanstaltninger,
 5. tilslutning til el, vand og kloak og
 6. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.
 De eksisterende risici på arealet skal være vist, og det skal stå, hvad det er for risici, der er tale om. 

Om tidsplanen

Tidsplanen skal vise 
 1. hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser,
 2. i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare.