Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Bygherren skal sørge for, at den eller de udpegede koordinatorer laver en Plan for sikkerhed og sundhed, PSS, i projekteringsfasen og opdaterer den løbende i udførelsesfasen. Planen er et styringsredskab og har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der arbejder på byggepladsen. Her kan I læse, hvordan man laver den, og hvad den skal indeholde.  

Hvilke byggepladser skal have en plan for sikkerhed og sundhed, PSS?

Koordinatoren skal lave Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), i projekteringsfasen, når han ved, at der i byggefasen vil være mere end en arbejdsgiver tilstede på arbejdsstedet, og at der er beskæftiget mere end ti personer samtidigt på byggepladsen. Her skal koordinatoren regne alle virksomheder med, der beskæftiger personer på byggepladsen, også enkeltmandsvirksomheder. 
 
Hvis man skal udføre særligt farligt arbejde, skal små og mellemstore byggepladser også lave en PSS. 

PSS' skal i ajourført udgave i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

Mere information

Vi har samlet de vigtigste regler og informationsmaterialer til højre.