Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Projekterendes og rådgivendes pligter og ansvar i forhold til virksomheder og bygherren

Den projekterende/rådgivende har følgende pligter og ansvar i forhold til virksomhederne og bygherren: 

- At sikre, at virksomhederne og deres ansatte kan overholde arbejdsmiljøloven under byggearbejdet, også senere når bygningen skal vedligeholdes

Den projekterende/rådgivende er juridisk ansvarlige for, at udbudsmaterialet indeholder de nødvendige beskrivelser, så alle kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

- At virksomhederne og deres ansatte kan bruge egnede tekniske hjælpemidler i projektet

Den projekterende/rådgivende skal sikre, at virksomhederne og deres ansatte kan bruge egnede tekniske hjælpemidler, hvis manuel håndtering betyder fare i forhold til sikkerhed og sundhed. Den projekterende/rådgivende skal også sikre, at man ved den fremtidige vedligeholdelse af bygningen kan anvende de nødvendige og egnede tekniske hjælpemidler.

- At tage hensyn til planlægning og arbejdsfaser (Bygbarhed)

Ved de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg skal den projekterende tage hensyn til planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter hinanden.

- At inddrage koordinator for sikkerhed og sundhed i projekteringsfasen

Den projekterende/rådgivende skal inddrage bygherrens koordinator for sikkerhed og sundhed i projekteringsfasen, og give koordinatoren den nødvendige adgang til projektmaterialet. Den projekterende/rådgivende skal også inddrage koordinatoren, når den projekterende/rådgivende efter aftale med bygherren sætter projekteringen i gang.

At rådgive bygherren om relevante forundersøgelser

Den projekterende/rådgivende skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser bygherren bør lave af hensyn til sikkerheden og sundheden i projektets gennemførelse og vedligeholdelse. Det kan fx være undersøgelse af asbestforekomster ved renoveringer eller forurenet jord ved gravearbejde.

- At fortælle bygherren om lovens krav til ham om fx koordinering

Endelig skal den projekterende/rådgivende fortælle bygherren om hans forpligtigelser efter arbejdsmiljøloven.