Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Den projekterendes eller rådgivendes pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici

Den projekterende/rådgivende har pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici: 

- At tage hensyn til forebyggelse

Når den projekterende/rådgivende udarbejder projektmaterialet, skal han tage hensyn til en række forebyggelsesprincipper. Se mere i bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter til højre.

- At udskifte farlige stoffer med mindre farlige stoffer - substitution

Allerede i projektmaterialet bør den projekterende/rådgivende tænke på at udskifte farlige stoffer med mindre farlige stoffer. Den projekterende skal overveje og undersøge mulighederne for, om man kan bruge ufarlige eller så lidt farlige stoffer og materialer som muligt i byggeprocessen. 

- Særligt om funktionsbeskrivelser og udfaldskrav

Ved funktionsbeskrivelser og udfaldskrav må den projekterende ikke sætte kravene højere end det er nødvendigt. Overvej, om man kan i stedet kan sætte kravene ned og derved bruge mindre farlige stoffer. Normalt må den projekterende aldrig sætte kravene højere, end hvad der er det almindelige niveau i branchen - fx ved malerarbejde hvor man normalt skal følge MBK systemet. Læs mere om at vælge de rigtige produkter og materialer i At-vejledningen om produktvalg til bygningsmalearbejde, som I finder til højre.

- At skrive om særlige risici i projektmaterialet

I projektmaterialet skal den projekterende/rådgivende skrive om særlige risici og andre særlige forhold - også i forbindelse med vedligeholdelse. Se mere i bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter, bilag 1, som I finder til højre.

- At beskrive bygningen i forhold til sikkerhed, sundhed og vedligehold

Den projekterende/rådgivende skal beskrive bygningen eller anlæggets karakteristika. Det skal ske ud fra, om bygningens eller anlæggets karakteristika har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation. Der skal også være en liste over særlige forhold, som fremtidige arbejdsgivere, der skal udføre vedligeholdelse eller reparationsarbejde på bygningen eller anlægget, skal være opmærksom på i forhold til sikkerheden og sundheden. Den projekterende/rådgivende skal give denne beskrivelse til bygherrens koordinator, så koordinator evt. kan lave en journal. Journalen kan også være en del af den liste, den projekterende/rådgivende skal lave.