Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Koordinators opgaver

Hvilke opgaver koordinatoren skal udføre og hvilken viden og kompetencer koordinatoren skal have, afhænger af hvor mange personer, der kommer til at arbejde på byggepladsen samtidigt. En række krav gælder på alle byggepladser, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget. Men der er også nogle krav, der alene gælder for byggepladser af en vis størrelse. 

Bygherren udpeger en eller flere personer, der skal koordinere omkring sikkerhed og sundhed under projekteringen og under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet.

Krav til koordinator

Kravene til koordinatorens viden og kompetencer afhænger af, hvor mange mennesker der skal arbejde på byggepladsen:

Små byggepladser

Hvor der arbejder under fem personer samtidigt. På små byggepladser skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, fx kendskab til byggeriets aktører. Det kan fx være en håndværksmester.

Mellemstore byggepladser

Hvor der arbejder mellem fem og ti personer samtidigt. På mellemstore byggepladser skal koordinatoren yderligere have fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet. Det kan fx være en arbejdsleder fra en virksomhed med arbejdsmiljøorganisation.

Store byggepladser

Hvor der arbejder mere end ti personer samtidigt. På store byggepladser skal koordinatoren yderligere have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde og have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer.

Koordinatorens opgaver - uanset byggepladsens størrelse

Koordinatoren skal i udførelsesfasen koordinere:

  1. planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter hinanden,
  2. at arbejdsgiverne bruger forebyggelsesprincipperne på en sammenhængende måde, bl.a. i forbindelse med  planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser
  3. at arbejdsgiverne bruger plan for sikkerhed og sundhed, PSS, når de skal gøre det.
  4. arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne bliver gennemført efter forskrifterne.
  5. Og opdatere Plan for sikkerhed og sundhed, PSS, hvis man skal udføre ”særligt farligt arbejde” og opdatere journalen.

Koordinatorens opgaver i forhold til udenlandske virksomheder


Der gælder de samme krav til koordinatoren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.