Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bygherrens pligter i projekteringsfasen

Bygherren har i projekteringsfasen pligt til at udpege en koordinator og sætte koordinatoren i gang med bestemte opgaver. Få her et overblik over, hvilke opgaver det drejer sig om.

Bygherren skal sørge for, at den eller de udpegede koordinatorer i projektfasen

Krav og opgaver i forhold til udenlandske virksomheder

Der gælder de samme krav til bygherren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.

Bygherren kan sikre arbejdsmiljøet

Bygherren kan gøre meget for arbejdsmiljøet. Han kan fx formulere en arbejdsmiljøpolitik og stille krav om, at alle følger politikken under byggearbejdet. Bygherren kan også stille arbejdsmiljøkrav i kontrakterne om brug af de mindst farlige byggematerialer m.v.
 
Erfaringerne viser også, at arbejdsmiljøstandarden ofte er højere på byggepladser, hvor man bliver belønnet for at have en god arbejdsmiljøstandard. På større byggerier er der derfor som bygherre god fornuft i at arbejde for bonusordninger, hvor virksomheder og ansatte bliver belønnet for en god arbejdsmiljøstandard.