Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bygherrens pligter i byggeperioden

Bygherren har i byggeperioden ansvar for at udpege en eller flere sikkerhedskoordinatorer og sikre sig, at de udfører deres opgaver. Desuden har bygherren også ansvar for fx opdatering af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).  

Bygherren har ansvar for, at koordinator udfører sine opgaver

Bygherren skal sikre, at koordinatoren sørger for at:

  1. Planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som virksomhederne (entreprenørerne) på byggepladsen skal udføre samtidigt eller efter hinanden,
  2. Tilrettelægge samarbejdet mellem arbejdsgiverne for at forebygge sundhedsrisici og ulykker,
  3. Arbejdsgiverne bruger de overordnede forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde, bl.a. i forbindelse med planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser.
  4. Arbejdsgiverne bruger plan for sikkerhed og sundhed, PSS, når de skal gøre det,
  5. Arbejdsgiveren har kontrol med, at arbejdsprocesserne bliver gennemført efter forskrifterne.
 Bygherren skal via sin koordinator også sikre:

Krav og opgaver i forhold til udenlandske virksomheder

Der gælder de samme krav til bygherren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.

Bygherren kan sikre arbejdsmiljøet

Bygherren kan gøre meget for arbejdsmiljøet. Han kan fx formulere en arbejdsmiljøpolitik og stille krav om, at alle følger politikken under byggearbejdet. Bygherren kan også stille arbejdsmiljøkrav i kontrakterne om brug af de mindst farlige byggematerialer m.v.
 
Erfaringerne viser også, at arbejdsmiljøstandarden ofte er højere på byggepladser, hvor man bliver belønnet for at have en god arbejdsmiljøstandard. På større byggerier er der derfor som bygherre god fornuft i at arbejde for bonusordninger, hvor virksomheder og ansatte bliver belønnet for en god arbejdsmiljøstandard.