Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bygherrens pligter på fællesområderne

Bygherren skal have styr på sikkerhedsforanstaltningerne på fællesområderne, inden selve arbejdet på byggepladsen går i gang. Han skal aftale opgaverne og fordelingen af dem med arbejdsgiverne på byggepladsen. I byggeperioden skal bygherren gennem sin sikkerhedskoordinator føre kontrol med, at arbejdsgiverne overholder aftalerne. Fx skal han klarlægge, hvor der vil være fælles færdsels- og arbejdsområder, og hvem der etablerer og vedligeholder de fælles sikkerhedsforanstaltninger. 

Fællesområder er arbejds- eller færdselsområder, hvor der skal arbejde personer fra mere end en virksomhed f.eks. færdsels- og adgangsveje, materialepladser, arbejdsplatforme, stilladser og skurby m.v.  

Bygherren aftaler med arbejdsgiverne, hvem der sørger for de enkelte sikkerhedsforanstaltninger

Bygherren skal aftale med de forskellige entreprenører, hvem der etablere, vedligeholder og fører tilsyn med de forskellige sikkerhedsforanstaltninger på fællesområderne, og hvem der fjerner dem igen. Det kan være:
  • Rækværker ved trappeløb og betonkanter,
  • Overdækninger af udsparinger og huller i dæk mv.,
  • Stilladser til at udføre arbejde fra eller som sikring mod nedstyrtning,
  • Vinterinddækning og øvrige vinterforanstaltninger, herunder snerydning mv.,
  • Fremføring af installationer til skurby, 
  • Affaldshåndtering, 
  • Adgangs- og køreveje, kranpladser mv.,
  • Renholdelse i fællesområder, herunder på fælles arbejdsområder.

Aftaler om fællesområder skrives i plan for sikkerhed og sundhed, PSS

I byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed, PSS, skal bygherren tage stilling til, hvor der er fælles færdsels- og arbejdsområder, og sikkerhedsforanstaltningerne i disse områder skal være beskrevet. Der skal yderligere stå, hvilke virksomheder der har ansvar for hvilke fællesforanstaltninger. Normalt skal der være en liste med virksomhedernes nøjagtige data og deres ansvarsområder.

Bygherren skal sikre, at koordinatoren løbende opdaterer Plan for sikkerhed og sundhed, PSS, hvis der sker ændringer på disse områder i løbet af byggeprocessen, herunder hvis fx en hovedentreprenør overdrager noget af sit ansvar aftalt med bygherren til en underentreprenør. 

Bygherren kan sikre arbejdsmiljøet

Bygherren kan gøre meget for arbejdsmiljøet. Han kan fx formulere en arbejdsmiljøpolitik og stille krav om, at alle følger politikken under byggearbejdet. Bygherren kan også stille arbejdsmiljøkrav i kontrakterne om brug af de mindst farlige byggematerialer m.v.
 
Erfaringerne viser også, at arbejdsmiljøstandarden ofte er højere på byggepladser, hvor man bliver belønnet for at have en god arbejdsmiljøstandard. På større byggerier er der derfor som bygherre god fornuft i at arbejde for bonusordninger, hvor virksomheder og ansatte bliver belønnet for en god arbejdsmiljøstandard.