Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bygherrens anmeldepligt af byggepladsen

Det er bygherrens ansvar at anmelde byggepladsen med de rigtige oplysninger til Arbejdstilsynet. Bygherren kan dog vælge at andre foretage anmeldelsen. 

Der kan efter anden lovgivning også være krav om, at bygherren skal anmelde arbejdet på byggepladsen eller byggeriet til andre myndigheder, fx til den lokale kommune.  

Sådan anmeldes byggepladsen

Inden bygherren sætter arbejdet i gang på byggepladsen, skal bygherren anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis bygherren forventer: 
  • At arbejdet varer over 30 arbejdsdage og hvis der mindst er 20 ansatte beskæftiget samtidigt, eller
  • At den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.

Bygherren kan anmelde byggepladsen elektronisk på virk.dk med digital signatur. 

Eller bygherren kan udfylde eller lade andre anmelde sin byggeplads med anmeldelsesblanketten uden digital signatur

 

Læs også

 

Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Se listen over, hvad der skal med i anmeldelsen

Læs også

Bekendtgørelsen om bygherrens pligter