Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bygherrens ansvar og pligter

Bygherren har det koordinerende ansvar, når der er flere arbejdsgivere på byggepladsen. Det gælder ved alle arbejdsgivere, også enkeltmandsvirksomheder. Bygherren kan bede andre om hjælp til koordineringen, men har stadig det juridiske ansvar. Han skal også lave en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) når der samtidigt arbejder mere end 10 personer på byggepladsen - (store byggepladser), samt altid når der skal udføres ”Særligt farligt arbejde”. Han skal anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet afhængigt af byggearbejdets omfang.

Bygherren er juridisk ansvarlig

Der er et krav til bygherren om at koordinere sikkerheden i fællesområderne på byggepladsen. Bygherren kan overlade sine opgaver til andre fx koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, men da bygherren stadig har det juridiske ansvar vil evt. påbud og rådgivningspåbud blive givet til bygherren.

Bygherrens pligter i projekteringsfasen

I projekteringsfasen har bygherren altid pligt til at sørge for:

Bygherrens pligter i byggeperioden

Under selve arbejdet på byggepladsen har bygherren pligt til at sørge for:

Krav og opgaver i forhold til udenlandske virksomheder

Der gælder de samme krav til bygherren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.