Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bygherre husk dit ansvar

Bygherren har følgende ansvar ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig og på samme byggeplads beskæftiger flere end ti personer:

Ansvar for at afgrænse de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden man går i gang med arbejdet.

Ansvar for at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, inden man etablerer byggepladsen.

Ansvar for at koordinere sikkerhed og sundhed i fællesområderne, mens arbejdet er i gang. Det gøres bl.a. ved at afholde sikkerhedsmøder hver 14. dag og ved personlig kontakt på byggepladsen.

Ansvar for at udpege en koordinator,  der inden for bygge- og anlægsarbejde har:
  • Sagkyndig ekspertise
  • Praktisk erfaring i ledelse
  • Fornøden viden om sikkerheds- og   sundhedsmæssige spørgsmål
  • Gennemført arbejdsmiljøuddannelsen
Ansvar for at Anmelde bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet:
  • Når mindst 20 mand er beskæftiget samtidig i 30 dage, eller
  • Når arbejdsmængden  overstiger 500 manddage. Bygherren kan lade andre personer eller virksomheder udføre  opgaverne for sig, men bygherren vil altid være ansvarlig over for myndigheden.
Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, uanset byggeriets størrelse