Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvornår får virksomheden tilsynsbesøg?

Virksomheden kan få besøg,
  • når Arbejdstilsynet gennemfører en særlig arbejdsmiljøindsats
  • når Arbejdstilsynet ønsker at se på et produktionsområde i virksomheden
  • når Arbejdstilsynet har modtaget en klage over forhold på virksomheden
  • når virksomheden har bedt om at få et tilsynsbesøg
  • når der er sket en arbejdsulykke.

De virksomheder, der særligt har Arbejdstilsynets opmærksomhed, er:

  • Belastede virksomheder. Det vil sige virksomheder, hvor Arbejdstilsynet på baggrund af bl.a. klager, ulykker og arbejdsbetingede lidelser ved, at der er problemer
  • Virksomheder i belastede brancher
  • Virksomheder, som ikke har været besøgt i længere tid
  • Virksomheder, der af andre grunde kan kræve særlig opmærksomhed.