Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 365 af 6. april 2010

§ 1. I bekendtgørelse nr. 1345 af 15. december 2005 om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd
foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som nyt nr. 5:

»5) Rådet følger udviklingen i virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde og kan fremkomme med forslag og initiativer til styrkelse og effektivisering af sikkerhedsorganisationens funktion, herunder arbejdsmiljøuddannelsen.«

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2010.

Arbejdstilsynet, den 6. april 2010

JENS JENSEN/ Charlotte Skjoldager