Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelser

 1. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjællpemidler i Grønland - 656 - 12. maj 2015  
 2. Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland - 655 - 12. maj 2015 
 3. Arbejde med udvinding og efterforskning med henblik på udvinding af mineralske materialer i Grønland - 302 - 26. marts 2015 
 4. Obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland - 914 - 26. juni 2013 med senere ændringer 
 5. Asbest - 133 - 5. februar 2010 
 6. Arbejdspladsvurdering - 1168 - 8. oktober 2007 
 7. Hvileperiode og fridøgn i Grønland - 32 - 23. januar 2006 
 8. Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland - 1348 - 15. december 2005 
 9. Unges arbejde i Grønland - 1347 - 15. december 2005   
 10. Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland - 1346 - 15. december 2005 - med senere ændringer
 11. Forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd - 1345 - 15. december 2005 - med senere ændringer 
 12. Bygherrens pligter i Grønland - 1344 - 15. december 2005 med senere ændringer  
 13. Elevatorer, hejseværker, rulletrapper, rullefortove og lignende - 195 - 26. februar 1992 
 14. Anmeldelse af arbejdsskader - 401 - 24. juni 1986 - Se også: Anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme   
 15. Arbejdsstedets indretning m.v. - 399 - 24. juni 1986 
 16. Stoffer og materialer - 396 - 24. juni 1986 
 17. Arbejdets udførelse - 395 - 24. juni 1986 
 18. Trykbeholdere m.v. på landjorden - 155 - 18. april 1972 
 19. Transportable beholdere til sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter - 149 - 18. april 1972 
 20. Dampkedelanlæg på landjorden - 148 - 18. april 1972 - Se også den tekniske forskrift 60/1982