Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Online APV-værktøj gør det lettere at lave arbejdspladsvurdering

Arbejdstilsynets online APV-værktøj gør det lettere at udarbejde den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Værktøjet henvender sig særligt til mindre virksomheder med under 10 medarbejdere, men større virksomheder kan med fordel også bruge det.

Online APV er et digitalt alternativ til Arbejdstilsynets 85 brancheopdelte APV-tjeklister. Virksomheden logger på med NemID, udarbejder indholdet direkte i handlingsplanen og gemmer APV'en online. Det er kun virksomheden selv, som har adgang til APV'en - Arbejdstilsynet kan ikke kigge med.

Der er fx følgende fordele ved Online APV:

  • Let at lave APV ud fra 3 simple trin
  • Sikker adgang med NemID
  • Alle oplysninger gemmes online
  • Nemt at rette i APV'en
  • Overskuelig handlingsplan som er nem at printe
  • Muligt at give medarbejdere adgang

Kom godt i gang med Online APV

Start med at gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø. Opgaven skal løses af ledelse og medarbejdere i fællesskab. I kan fx bede alle ansatte udfylde en tjekliste (findes hos både Arbejdstilsynet og Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø) eller tale om det på et fælles møde. Det vigtigste er, at I sammen forholder jer til, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er på arbejdspladsen, og hvordan de bedst bliver løst.

Overvej også, om der er problemer, som har særlig indflydelse på sygefraværet, og hvordan I kan arbejde med det. Hvis I ikke konstaterer nogen arbejdsmiljøproblemer, skal I stadig gennemføre trin 2 og 3.

Særlige krav til APV

Ud over branchens typiske arbejdsmiljøproblemer, er der på nogle områder særlige krav til APV'en, som virksomheden selv skal være opmærksom på. Fx hvis der er unge eller gravide medarbejdere, der skal tages hensyn til.

Overvej også om der er arbejdsmiljøproblemer ved jeres computerarbejde, eller når I løfter tunge ting. Det meste kan indgå i den almindelige APV (fx støj, manuel håndtering, biologi, kræftrisiko, gravide, unge, vibrationer og computerarbejde).

Til gengæld skal I udbygge den almindelige APV med en særlig kemisk APV for alle farlige stoffer, som I arbejder med. I vil dog ofte kunne henvise til fx en arbejdspladsbrugsanvisning. Vær opmærksom på, at når der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal den almindelige APV udbygges med en særlig vurdering af arbejdet med alle disse stoffer og materialer. Læs mere om kravene i At-vejledning om arbejdspladsvurdering.

Log på Online APV med virksomhedens NemID (nøglekort/nøglefil) og gennemgå de tre trin:

1. Tilføj jeres arbejdsmiljøproblemer i handlingsplanen. Beskriv hvor på arbejdspladsen det findes, hvad problemet er, hvordan det løses, hvem der er ansvarlig og hvornår det skal være løst.

2. Udfyld APV-oplysninger og forklar, hvordan I har indtænkt sygefravær i APV’en, og hvordan medarbejderne har været inddraget i APV-processen. Det er vigtigt, at medarbejderne er inddraget i alle APV faser.  

3. Handlingsplanen er nu færdig og skal gøres tilgængelig for alle medarbejdere. Klik fx ’Udskriv handlingsplan’, og sæt den et synligt sted fx på en opslagstavle i frokoststuen.

Husk at opdatere APV’en, når der er ændringer eller mindst hver tredje år.

Lister med typiske problemer

De virksomheder som har brug for hjælp til at finde deres typiske arbejdsmiljøproblemer, kan klikke sig videre til Arbejdstilsynets 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere. I løbet af 2015 erstattes de af links til nye branchelister med "typiske arbejdsmiljøproblemer", som bygger på ulykkesstatistik, AH-data og erfaringer fra Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Find de typiske arbejdsmiljøproblemer i din branche

Udviklet sammen med virksomhederne

Det har været vigtigt for Arbejdstilsynet at udvikle et værktøj, som skaber værdi for virksomhederne. Derfor har de været inddraget gennem hele udviklingsprocessen og flere gange testet produktet. Vi håber derfor, at Online APV gør APV-arbejdet lettere for din virksomhed, og vi hører meget gerne om både jeres gode og dårlige erfaringer med værktøjet - skriv til AFC@at.dk.

Læs mere om APV

At-vejledning om arbejdspladsvurdering (APV)

Tema om APV

 

 

Hjælp til Online APV

Online APV-værktøj (log ind med NemID)

Online APV brugermanual (PDF, 684 KB)

Spørgsmål og svar om Online APV