Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvis arbejdskraften kommer fra et 
EU/EØS-land og skal arbejde midlertidigt for virksomheden

I denne situation er der to muligheder afhængigt af, hvad personen skal arbejde med: Nogle erhverv og funktioner kræver, at virksomheden eller personen søger om anerkendelse, mens andre erhverv og funktioner kræver, at virksomheden selv sikre, at hver person har de rette kvalifikationer og dokumentation for det.

Følgende kvalifikationer kræver anerkendelse - virksomheden eller personen kan søge om det

Hvis en person skal arbejde med nedenstående, skal virksomheden på vegne af personen (eller personen skal selv) søge om anerkendelse af kvalifikationerne:

 • Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.
 • Gaffeltruckfører
 • Kedelpasser
 • Kranfører (dog kun mobilkraner, tårnkraner samt lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
 • Kølemontør
 • Stilladsopstiller (dog ikke rulle- og bukkestilladser)
 • Fører af teleskoplæsser
 • Arbejde med indvendig nedrivning af asbest
 • Svejsning efter kræftbekendtgørelsen.

Virksomheden må ikke beskæftige personer med ovennævnte arbejde, hvis de ikke har gennemgået den danske uddannelse eller på anden måde fået uddannelsesbevis, certifikat eller anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet.

Følgende kvalifikationer kræver ikke anerkendelse - men virksomheden skal selv tjekke dokumentationen

Hvis en person skal arbejde med nedenstående områder, skal virksomheden eller personen IKKE søge om anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet. I stedet skal virksomheden som arbejdsgiver tjekke, at personen har dokumentation for sin erfaring og uddannelse. Det gælder for følgende områder:

 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanat
 • Arbejde med styren
 • Arbejde med naturgasanlæg
 • Arbejde som kranfører (undtagen mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
 • Arbejde med opstilling af stilladser (kun rulle- og bukkestilladser)
 • Fører af gaffelstabler
 • Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.  

Dokumentationen for deres erfaring og uddannelse skal opfylde følgende betingelser:

 • Personen skal have gennemført en udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret i det land, personen kommer fra, eller personen skal have udøvet sit erhverv i mindst et år i løbet af de sidste 10 år, når erhvervet ikke er lovreguleret i det land, personen kommer fra.
 • Denne dokumentation skal personen vise til jer, og I skal sikre jer, at personen har de fornødne kvalifikationer i form af uddannelse eller erhvervserfaring og sikre jer dokumentation for det.