Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Natarbejde og brystkræft

Flere undersøgelser viser, at kvinder, der arbejder om natten, har større risiko for at få brystkræft end andre kvinder. Det kan skyldes, at kvinder, der arbejder om natten, er dårligere beskyttet mod brystkræft, fordi de arveanlæg (døgnrytme-gener), der styres af døgnets 24 timer, ændrer sig hos kvinder, der arbejder om natten. Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Kræftens Bekæmpelse har derfor bedt en gruppe forskere om at udarbejde anbefalinger til, hvordan man kan modvirke risikoen for brystkræft ved at begrænse eller helt undgå døgnrytmeforstyrrelser ved natarbejde.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Det er vigtigt, at I tilrettelægger arbejdet, så der er så få forstyrrelser af døgnrytmen som muligt i forbindelse med natarbejde. Det kan I gøre ved:

  • At lade skiftene rotere hurtigt efter hinanden, så den enkelte medarbejder kun arbejder en-to nætter i træk. Det giver mindre døgnrytmeforstyrrelse end langsomt roterende skift, hvor man arbejder tre eller flere nætter i træk.
  • At lade skiftene rotere med uret - fra dag til aften, fra aften til nat, fra nat til dag osv. Det giver mindre døgnrytmeforstyrrelse end skift, der roterer mod uret.
  • At undersøge, om I kan reducere lysstyrken i lokalerne om natten uden, at det går ud over sikkerheden i arbejdet.

Eksperterne fraråder, at man indfører en mere intensiv mammografiscanning af kvinder, der arbejder om natten, fordi det kan give anledning til unødig bekymring. Eksperterne fraråder endvidere, at kvinder, som har gennemført en brystkræftbehandling, arbejder om natten.

Helbredskontrol

Medarbejdere, der skal arbejde om natten, skal efter arbejdstidsloven have tilbud om en gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejdet, og derefter mindst hvert tredje år.