Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyggelsespakker

brancher med forebyggelsespakker

Få hjælp til at forebygge alvorlige fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer og få et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø med en forebyggelsespakke.

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet 17 forebyggelsespakker, der omhandler specifikke arbejdsmiljøproblemer. Forebyggelsespakkerne skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet i særligt nedslidningstruede brancher.

Hvad er en forebyggelsespakke?

En forebyggelsespakke beskriver udførligt et forløb i en specifik branche, som man kan gennemføre, for at arbejdsmiljøet bliver sundere og mere sikkert. Alle forebyggelsespakkerne er lette at gå til og giver forslag til forskellige problemstillinger og løsninger, som man kan fokusere på. Nogle forebyggelsespakker indeholder fx ideer til nye arbejdsgange, råd om samarbejde og trivsel eller forslag til fysiske øvelser. Størstedelen af forebyggelsespakkerne orienterer sig mod det fysiske arbejdsmiljø, mens andre handler om det psykiske arbejdsmiljø eller om at blive fysisk aktiv ved at indføre træning i arbejdstiden.

I kan frit kombinere flere forebyggelsespakker, så jeres arbejdsplads får mest muligt ud af forløbet. Forebyggelsesforløbene varer mellem 3-12 måneder.

Forebyggelsespakkerne henvender sig til virksomheder, hvor medarbejdere i deres daglige arbejde risikerer eller er udsat for
  • problemer i det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. for stort tidspres eller for stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav, mobning eller vold fra borgere
  • dårlige og akavede arbejdsstillinger
  • tunge løft
  • arbejdsulykker.

 

Hvordan starter I et forløb?

  • Find den rette branche på listen nedenfor. Hvis I ikke finder jeres specifikke branche på listen, valg da den mest nærliggende branche
  • Download forebyggelsespakken
  • Del den med jeres medarbejdere og ledere i virksomheden
  • Overvej, om I ønsker at gennemføre hele forløbet i en Forebyggelsespakke eller kun dele af den.

Hvis I bruger forebyggelsesforløbene i forebyggelsespakkerne, kan I dæmme op for alvorlige arbejdsskader og udvikle det sunde arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

 

 

Brancheoversigt

 

Bygge og anlæg

Tunge løft: Få styr på de tunge løft
Bedre planlægning mindsk skaderer og nedslidning
Tømrer: Vær professionel, også når det gælder sikkerhed – gør sikkerhed til en god vane
Murer: Vær professionel, også når det gælder sikkerhed – gør sikkerhed til en god vane
VVS’er: Vær professionel, også når det gælder sikkerhed – gør sikkerhed til en god vane

Daginstitutioner

Mere fysisk aktivitet og mindre belastning
Et bedre arbejdsliv

Døgninstitutioner og hjemmepleje

De tre mest ressourcekrævende borgere
Fremtidsværksted
Kollegial sparring
Arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK)
Vold og trusler – fra fortælling til forandring

Elektronik

Samarbejd om et bedre arbejdsmiljø
Mere bevægelse i hverdagen

Frisører og anden personlig pleje

Sundt klip
Elastiktræning til branchegruppen frisører og anden personlig pleje

Hospitaler

Få styr på volden

Landbrug, skovbrug og fiskeri (fx landmænd, gartnerier)

Gode arbejdsrutiner i landbrug
Dyrk det gode arbejdsmiljø
Forbedret kondition i landbrug
Bedre kondition i gartnerierne

Lærere

En skole uden vold og trusler

Metal og maskiner (fx støberier, maskinproducenter, fremstillingsvirksomheder inden for metal)

Undgå metaltræthed i kroppen

Nærings- og nydelsesmidler (fx fødevareproducenter, bagere)

Gode rutiner aflaster kroppen
Elastiktræning til nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Plast, glas og beton (fx fremstillingsvirksomheder inden for plast, beton, cement, glas, gummi osv.)

Skån kroppen, og styrk trivslen med et godt arbejdsmiljø for plastvirksomheder
Skån kroppen, og styrk trivslen med et godt arbejdsmiljø for betonvirksomheder

Politi, beredskab og fængsler (fx politi, fængsler, brandvæsen, forsvar, vagt- og sikkerhedsfirmaer)

Et bedre arbejdsliv – politi
Et bedre arbejdsliv – fængsler
Et bedre arbejdsliv med fysisk træning – politi
Et bedre arbejdsliv med fysisk træning – fængsler

Rengøring (fx rengøringsvirksomheder, renserier, vaskerier, vinduespoleringsvirksomheder)

Ren trivsel

Slagterier (fx slagterier, kød- og fiskeproducenter, slagter)

Et godt arbejdsmiljø er den skarpeste kniv i skuffen
Elastiktræning til slagterier

Tekstil og papir

Gode arbejdsrutiner i tekstil- og papirbranchen
Elastiktræning til tekstil- og papirbranchen

Transportmidler (fx autoværksteder, autolakererier, dækservice, karosseriværksteder)

Organisering af værkstedet
Skrot tunge løft og dårlige arbejdsstillinger
Rygestop
Sund auto

Træ og møbel (fx møbelproducenter, møbelsnedkere, virksomheder, der fremstiller træprodukter)

Ud med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger