Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kan man klage over Arbejdstilsynets afgørelse?

En klage over Arbejdstilsynets afgørelse om bindende forhåndsbesked skal indsendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at ansøgeren har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse. Arbejdstilsynet videresender sagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Klager over gebyrstørrelser og sagbehandlingsforhold kan indsendes til Arbejdstilsynet, der videresender sagen til Beskæftigelsesministeriet.