Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvordan søger man?

En ansøgning om bindende forhåndsbesked:
  • skal være skriftlig
  • skal indeholde alle nødvendige oplysninger, der har betydning for Arbejdstilsynets afgørelse
  • skal indeholde en præcis beskrivelse af arbejdsopgaven, den planlagte udførelse af arbejdet og den planlagte arbejdsmiljømæssige sikring af medarbejderne.
Læs også de specifikke vejledninger om nødvendige oplysninger mv. for hvert af de otte områder:
Arbejdstilsynet foretager ikke undersøgelser eller besigtigelser på arbejdsstedet. Arbejdstilsynet træffer alene afgørelse på baggrund af de fremsendte oplysninger og dokumentation. Arbejdstilsynet kan anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation, hvis sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

Ansøgningen skal indsendes til Arbejdstilsynet.