Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Interaktive tabeller over arbejdsskader

Brug de interaktive tabeller til at sammensætte dine egne tabeller. Du kan fx få vist antallet af arbejdsulykker fordelt på skadetype i en branchegruppe i et bestemt år.

Arbejdsulykker 2009-14

Tabellerne viser antallet af anmeldte arbejdsulykker 2009-14 fordelt på:

Jobtypen beskriver den type arbejde/arbejdsfunktion, som skadelidte havde på ulykkestidspunktet. Registreringen sker efter den nyeste danske udgave (DISCO-08) af den internationale klassifikation ISCO (International Standard Classification of Occupations), der blev indført i 2011. 

Arbejdsbetingede lidelser 2004-09

Tabellerne viser antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2004-09 fordelt på:

De anmeldte arbejdsbetingede lidelser er opgjort i 8 sygdomsgrupper, der følger inddelingen i den internationale klassifikation (ICD10). Oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i 2010, 2011 og 2012 findes i årsopgørelserne.