Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte erhvervssygdomme 2010

Nyhedsbrev den 20. juni 2011

Muskel-skeletsygdomme tegner sig for ca. 40 pct. af de anmeldte erhvervssygdomme i 2010 og er dermed fortsat den største sygdomsgruppe. Det fremgår af Arbejdstilsynets årsopgørelse for 2010.

Der blev anmeldt 15.253 erhvervssygdomme i 2010, hvilket er knap 350 færre end i 2009.

Fordelingen mellem de forskellige sygdomsgrupper er nogenlunde den samme som året før:

 • Muskel-skeletsygdomme tegner sig i 2010 for ca. 40 pct. af de anmeldte erhvervssygdomme (6.174 anmeldelser) og er dermed fortsat den største sygdomsgruppe. Næsten to tredjedele af muskel-skeletsygdommene vedrører arme, hænder, nakke og/eller skuldre, mens ca. hver fjerde vedrører ryggen.
 • Psykiske sygdomme tegner sig for ca. 20 pct. af de anmeldte sygdomme (3.047 anmeldelser). Antallet af psykiske lidelser – der siden 2002 har været jævnt stigende til omkring 3.400 årlige anmeldelser – har i både 2009 og 2010 ligget lidt lavere, nemlig på ca. 3.000 anmeldte sygdomstilfælde.
 • Hudsygdomme tegner sig for ca. 12 pct. af de anmeldte sygdomstilfælde (1.892 anmeldelser). Hudsygdommene steg markant til ca. 2.000 årlige anmeldelser i 2007, faldt til ca. 1.700 anmeldelser i 2008 og 2009, og er altså steget igen i 2010.
 • Også øresygdomme tegner sig for ca. 12 pct. af anmeldelserne (1.898 anmeldelser). Det er alt overvejende hørenedsættelser.
 • Kræftsygdomme tegner sig i 2010 for fire pct. af de anmeldte erhvervssygdomme (587 anmeldelser), hvilket er ca. 100 færre end i 2009. Stigningen i anmeldte brystkræfttilfælde i 2009, som sandsynligvis skyldes, at brystkræft i visse tilfælde anerkendes som en erhvervssygdom, er nu afløst af et fald.

Køn og alder

Der anmeldes lidt flere erhvervssygdomme for kvinder end for mænd, og sygdomsmønstret er forskelligt for de to køn:

 • For mænd tegner muskel-skeletsygdomme sig for 39 pct. af de anmeldte erhvervssygdomme, Herefter følger øresygdomme, psykiske sygdomme og hudsygdomme, der tegner sig for henholdsvis 24 pct., 11 pct. og otte pct.
 • For kvinder tegner muskel-skeletsygdommene sig for 42 pct. af de anmeldte erhvervssygdomme. Herefter følger psykiske sygdomme og hudsygdomme, der tegner sig for henholdsvis 28 pct. og 16 pct.

Over halvdelen (55 pct.) af alle erhvervssygdomme anmeldes inden 50-års alderen, men aldersmønstret afhænger af sygdomsgruppe. Øresygdomme anmeldes således oftest for personer, der er over 50 år, mens muskel-skeletsygdomme og hudsygdomme også anmeldes for unge mennesker.

Sundhedsskadelige påvirkninger

Sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet er fx tunge løft, stor arbejdsmængde samt arbejde med høreskadende støj.

De sundhedsskadelige påvirkninger, der fremgår af anmeldelserne, viser det samme mønster som tidligere år:

 • Muskel-skeletpåvirkninger tegner sig i 2010 for 43 pct. af de påvirkninger, der fremgår af anmeldelserne. Det drejer sig især om løft, bæring, skub og træk samt om repetitivt (tempo)arbejde – det vil sige arbejde, hvor der er mange gentagne bevægelser.
 • Psykosociale faktorer tegner sig for ca. 22 pct. af de angivne påvirkninger. Det drejer sig især om arbejdsrelationer som mobning og uforståelige ledelsesprincipper samt om forhold, der vedrører kvantitative krav som fx stor arbejdsmængde.
 • Kemiske og industrielle faktorer tegner sig i 2010 for ca. 18 pct. af de angivne påvirkninger. Mere end en tredjedel af disse faktorer er vand, sæbe og vådt arbejde. Biologiske faktorer udgør to pct.
 • Fysiske faktorer tegner sig for ca. 14 pct. af de angivne påvirkninger. Det drejer sig især om støj, der udgør 68 pct. af de anmeldte fysiske påvirkninger. Vibrationer og indeklimapåvirkninger udgør henholdsvis 11 og fem pct. af de angivne fysiske påvirkninger.

Obligatorisk digital anmeldelse af erhvervssygdomme

Læger og tandlæger har siden juli 2010 skullet anmelde erhvervssygdomme digitalt.

Den nye digitale anmeldelse indebærer, at det endnu ikke er muligt at fordele de anmeldte erhvervssygdomme på brancher. Anmeldelserne kan heller ikke sættes i forhold til antallet af beskæftigede, idet der endnu ikke foreligger beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik. Endelig betyder skiftet i anmeldesystem midt på året en række it-mæssige udfordringer, som gør, at de interaktive tabeller på Arbejdstilsynets hjemmeside ikke bliver opdateret med tal for 2010.

Kontaktpersoner

Nanna P. Brandorff – tlf. 72 20 87 06
Birgit Bülow – tlf. 72 20 87 86